Tommerup Kirkegård_MOOS LANDSKABER

Udviklingsplanen for Tommerup Kirkegård tager afsæt i menighedsrådets ønske om en frodig kirkegård med et bredt udbud af gravstedstyper i forskellige miljøer. I planen er der udlagt følgende gravstedstyper: traditionelle kiste- og urnegrave, urnegrave i fællesanlæg, samt anonyme urnegrave.

Kirkegården er præget af det centrale kapel og en gennemgående hovedsti, der strækker sig fra hovedindgangen til bænkepladsen i skoven, hvorfra der er udsigt over det bølgede agerlandskab.

Stien leder igennem kirkegårdens fire områder, der byder forskellige stemningsmiljøer:

  • Skoven er præget af egetræer og naturlig skovbund. 5 gamle rødeg spiller en fremtrædende rolle og omkring den ene er skabt en opholds- og mødeplads
  • Engen fremstår med blomstrende urter og klippede græsstier. Området er ligesom skoven naturpræget og der kan skabes særlige oplevelser ved udsmykning med skulpturer, evt. skiftende udstillinger, etablere bistader, insekthoteller og fuglekasser for derigennem at øge biodiversiteten i området.
  • Urnehaven har havepræg. Den ligger omkring Kapelpladsen og der er både traditionelle urnegrave og urnegrave i fællesanlæg under de spredte paradisæbletræer i græs.
  • Rosengården ligger lige indenfor hovedindgangen. Den har også havepræg og er karakteriseret ved traditionelle kirstegrave. Ledige grave fremstår med tæppedannende urter, der byder på oplevelse af frodighed, og samtidig reducerer fremspiring af ukrudt. Derved opnås også et driftsrationale i forhold til grus belagte ledige gravsteder. Rosengården har fået sit navn efter de duftende buskroser, der pryder haven med blomster fra juni til frosten kommer.

Se Tommerup Kirkegårds hjemmeside her
Se flere projekter her