Skip to main content

NATLYS har aktiveret omgivelserne om Møstings på en måde, hvor natur og kunst har været i dialog med hinanden og har givet anledning til nye slags samtaler, som ellers ikke ville finde sted på en gåtur i Frederiksberg. Et simpelt greb som at lade den citrongule blomst gro på en sø har givet nysgerrige bemærkninger og aktivering af forbipasserende. Med værket har vi oplevet stor fascination af blomsten, som førhen ikke har været skænket en tanke, og vi har fået respons fra gæster, der med ren barnebegejstring har overværet aftenblomstringen.
Det har været en fornøjelse at opleve det engagement, tegnestuen har lagt i at løse opgaven.

Aristea Kildegaard Pappas, Udstillings- og eventkoordinator, Møstings Hus, Frederiksberg MuseerneNATLYS
Staurby skov MOOS LANDSKABER

Tegnestuen har på fornem vis mestret samarbejdet med alle involverede interessenter, herunder det nedsatte § 17, stk. 4 udvalg. Fagligt har rådgivningen været helt i top. I den kreative fase er vi virkeligt blevet udfordret med helt nye perspektiver og idéer. Alt sammen krydret med en god kommunikation.
Det har været en fornøjelse at opleve det engagement, tegnestuen har lagt i at løse opgaven.

Thorbjørn Sørensen, teknik- og miljødirektør i Middelfart kommuneMasterplan for Staurby Skov
Ribe Ny kirkegård Forslag_2014 MOOS LANDSKABER

- om udviklingsplan for Ribe Ny Kirkegård

Vi har sammen med moos+looft landskabsarkitekter fået lavet en udviklingsplan til Ribe ny kirkegård. Det var især Signe der var ind over planen. Medarbejderne og kirkegårdsbestyrelsen havde møder med Signe, hvor vi fremlagde alle vores ønsker og drømme til hvad en plan kunne indeholde.

Ud fra disse ønsker og drømme, udarbejdede Signe en fantastisk spændende, udfordrende, og fremtidssikret udviklingsplan, som vi bare er så stolte af!

Vi arbejder på livet løs efter planen og elsker at fortælle om og lave rundvisninger om, hvor vi er på vej hen med planen. Prøv lige at høre nogle af de steder der er på planen: Måneskinshaven, Fortællegyngen og Orangehaven.

Det har været et godt, inspirerende og frugtbart samarbejde med moos+looft – og uden samarbejde ville planen jo være død.

Hanne Ertbølle Gerken, Kirkegårdsleder, Ribe KirkegårdeUdviklingsplan for Ribe Ny Kirkegård

“Vi har haft et meget positivt og tillidsfuldt samarbejde med tegnestuen i hele forløbet med udarbejdelse af ‘Udviklingsplan for området ved Skamlingsbanken’. Med deres viden, indsigt og store engagement har vi fået en udviklingsplan af høj faglig kvalitet.

Firmaet står for en høj faglighed og ordentlighed, som er vigtig i så omfattende en proces, som det er at planlægge for ca. 1000 ha kystlandskab og med at involvere rigtig mange mennesker.

Deres kunstneriske tilgang til faget betød også, at vi fik præsenteret overraskende løsninger, som både er teknisk velfunderet og har en høj kvalitet i valg af materialer”

Rita Larsen, Landskabsarkitekt og projektleder v. Kolding KommuneUdviklingsplan for området ved Skamlingsbanken
Skamlingsbanken opera og folkemødeplads
Skamlingsbanken_Lillebælt

“Jeg synes, det er noget af det bedste, jeg har set i forhold til at udvikle bynær natur.”

Jørn Chemnitz, Naturskoleleder i Kolding Kommune-om ‘Udviklingsplan for området ved Skamlingsbanken’ i Jyske Vestkysten / Kolding, den 9. marts 2013

“Vi har haft en nært og konstruktivt samarbejde, hvor tegnestuen er kommet med ideer og forslag, der ofte var mere “vovede” end hvad borgerne i Ølgod havde forestillet sig, men som er blevet vel modtaget og i dag er meget brugte grønne åndehuller i byen.

‘Tegnestuen har ved hjælp af blandt andet beplantning ændret grå parkeringspladser og baggårde til dejlige opholdspladser, med nogle suveræne detaljer, som er tilpasset opgaven og stedet.’”

Sara Termansen, landskabsarkitekt, Varde KommuneØlgod Torv
Ølgod hotelpassagen_pergola MOOS LANDSKABER
Adsbøl_UVP_Kirkegårdens_zoner MOOS LANDSKABER

Vigtigheden i valget af samarbejdspartner og de overvejelser man gør sig forlods, bekræftes til fulde, jo længere arbejdet skrider frem.

Faglig dygtighed, kombineret med en meget fin indlevelse og forståelse af de forskelligartede behov på den enkelte kirkegård, har gjort hele processen til en spændende rejse.

Vi har fået et arbejdsredskab/ledetråd til stor glæde for os alle. Konstruktivt og overkommeligt, illustreret på smukkeste vis.

Helle Blindbæk, Formand for Gråsten-Adsbøl Sogns MenighedsrådUdviklingsplan for Gråsten-Adsbøl kirkegård
Call Now ButtonRing til os!