Skip to main content

MOOS LAND-SKABER

Tegnestuen MOOS LAND-SKABER skaber land, dvs. landskaber der spiller sammen med bygninger, omgivelser og de mennesker som færdes.

Tegnestuens spidskompetencer er samskabende processer omkring de temaer der giver mening for de involverede i et givent projekt. Derfor samarbejder vi ofte med flere interessenter i et projekt. Det skaber bred forankring, ejerskab og løsninger der udspringer af det sted vi arbejder med.

Vi tør give plads til interessenternes aftryk i et projekt, så de oplever at der bliver lyttet og elementer af deres bidrag er aflæselige i løsningen.

Vi lægger vægt på en analytisk tilgang til opgaverne. Derigennem finder vi argumenterne for projektløsningen. Vi tænker i helheder og overgange for at sikre anlæg der holder i sømmene.

Stærke ideer og kvalitet i løsningen ligger også ofte i, at vi i planlægningsfasen gør os tanker om den afledte drift af et anlæg. Deraf kommer vores vision ’vi sigter efter grønne succeser – også for de næste generationer’.

Vi har stor viden om planters egenskaber i relation til anvendelse. Det betyder, at vi har et solidt grundlag for at skabe funktionelle løsninger, karakterfulde stemningsmiljøer og ikke mindst skulpturelle landskaber – når opgaven er til det. Fordi vi også har en kunstnerisk tilgang og passion for landskabsarkitektur.

Vi varetager alle rådgivningsfaser, fra de indledende processer med formulering af program, til skitsering, projektering, udbud, byggeledelse og tilsyn.

Historie og miljø

Tegnestuen er etableret i 2008 af landskabsarkitekterne Henning Looft og Signe Moos.

Her har altid været højt til loftet – både fysisk og mentalt, og for os er det essentielt, at der er plads til både faglig fordybelse, sparring og diskussioner – både bredt indenfor faget og om den enkelte opgave.

Vores ambition er hele tiden at skærpe vores faglighed for at yde det bedste for vores kunder – og deres bagland.

Læs mere om vores vision og værdier her – eller inviter os til en uformel samtale om samarbejde.

Vi er 3 + mange

I sikres faglig rådgivning af høj kvalitet hele vejen rundt om projektet, fordi tegnestuen er en dynamisk størrelse.
– Når vores kompetencer ikke rækker, inddrager vi samarbejdspartnere med de relevante kompetencer til projektet.

Opgaver vi har erfaring med

Ring til os!