Skip to main content

Solceller som landskabskunst

Solenergi er et af midlerne i den grønne omstilling og fremtidens energiforsyning og kan være meget mere og andet end industrilandskaber. Langt de fleste solcelleanlæg i dag er effektive, tekniske forsyningsanlæg – men potentialet er langt større. I den anden ende af skalaen kunne solcelleanlæg udgøre landskabskunst og præsentere eksempler på anlæg der er i dialog med topografi, landskabsstrukturer, natur og mennesker – og byde arkitektonisk kvalitet. Denne opgave stillede vi os selv på tegnestuen, og projektet opnåede i 2021 støtte fra Statens Kunstfond og SMV-Grøn

Projektet omfatter en række casestudier, der spænder fra store vidder i det åbne land, til punktvis markering af by og bygninger. Fra effektiv produktion til natur og menneskers trivsel. Fra kommerciel branding til bevaring af kulturhistorie og potentielle turistattraktioner.

Nogle cases er præsenteret som højtflyvende visioner, mens andre ideer er konkretiseret til bygbare konstruktioner med anlægsoverslag og beregning af CO2-neutral drift. Fundament for alle ideer er en landskabsanalyse af det konkrete sted.

Vores håb er, at casestudierne kan være til inspiration og medvirke til at nuancere og perspektivere debatten om solcellelandskaber. Set med vores øjne er der behov for øget arkitektonisk kvalitet i fremtoningen af solcelleanlæg, fordi de kommer til at præge udtrykket i by og landskab i de kommende årtier.

Er du også interesseret i emnet, så kontakt os på tlf. 3162 675 eller skriv til signe@mooslandskaber.dk

Vi har bidraget til udarbejdelsen af Danske Landskabsarkitekters 10 dogmer for fremtidens solcelleanlæg, – som Landskabsarkitektforeninger fra Sverige, Norge, Finland, Island har tilsluttet sig. De 10 dogmer skal sikre at de kommende års solcelleparker bliver etableret, så de skaber værdi på flere parametre.

10 dogmer for fremtidens solcelleanlæg

 1. Indtænk solcelleanlæg i relevante nationale strategier eksempelvis ved at indskrive solcelleanlæggene i Planloven.
  2. Udfør grundig landskabsanalyse og stil krav om æstetisk stillingtagen til skala, holistiske kvaliteter og kulturarv.
  3. Afsøg mulighed for bynær placering, inden det åbne land tages i brug.
  4. Planlæg ud fra demokratiske principper, hvor naboer og lokalbefolkning inddrages.
  5. Stil krav om naturindhold og drift, som fremmer biodiversitet.
  6. Planlæg anlæg med multifunktionalitet som eksempelvis rekreative forbindelser og adgang til naturen.
  7. Placer anlæg på arealer planlagt til fremtidig byudvikling.
  8. Planlæg med midlertidighed, fastsæt udløbsdato.
  9. Sørg for regional/tværkommunal koordinering af ovenstående krav til energiselskaberne.
  10. Inddrag landskabsarkitekternes fagkompetencer.
Ring til os!