Frederiks kirke sunkengarden
Frederiks-kirke forplads MOOS LANDSKABER
Frederiks kirke menighedshus ankomst MOOS LANDSKABER
Frederiks kirke menighedshus MOOS LANDSKABER
FREDERIKS KIRKE - Kirkecenter og præstebolig MOOS LANDSKABER

Ved Frederiks Kirkegård, er der i de områder af kirkegården der ligger mellem kirke og vej, ikke mange gravsteder i brug og menighedsrådet ønskede derfor en plan for hvordan området kunne blive mere attraktivt, samtidig med at belægninger og regnvandshåndtering blev både tilgængelige for alle og brugbare alle årets dage.

Ideén med kirkegårdens struktur var at bevare alle gravstedsområdernes for- og endehække, men fjerne sidehække hvor der var ledige gravsteder. Disse bliver tilplantet med robuste og bunddækkende stauder, så området både bliver mere attraktivt og billigere i drift end den megen pyntegrus.

Foran kirken faldt valget på sten og fliser i granit, lagt i et mønster der leder op mod kirken. Umiddelbart foran kirken blev der placeret en ornamental rist, der sikrer at regnvand ikke løber ind i kirken.

Se Frederiks Kirkes hjemmeside her
Se mere om risten her