Kirkehaven

Kirken og kirkecentret er to centrale ankerpunkter i kirkeparken. De er forbundet af den brede hovedsti belagt med slotsgrus. Den sikrer god gangkomfort for alle året rundt. Set fra kirken leder stien direkte hen mod kirkecentrets indgangsparti, der udendørs er markeret af et brostensgulv.

Kirkecentret er integreret med den omkringliggende have, så der er karakterfulde kig og niveaufri adgang til terrasser og øvrige uderum. Terrasserne uden for den store sal er indrammet af meterhøje, klippede takspur, der favner terrasserne og samtidig tillader kig ud i parken og hen til kirken.

I havens sydøstlige hjørne er der en lille forsænket have, hvor man altid kan finde læ. Små flerstammede bærmispel skaber forskellige oplevelser i løbet af året med blomstring, høstfarver mm. Der er kig hele vejen gennem bygningen fra indgangen via det centrale rum med caféen til haven syd for, hvor en skulptur danner fokuspunkt for øjet. Skulpturen indgår i sammenhæng med det flerstammede magnolietræ tæt ved. Endnu en terrasse ligger i tilknytning til personalerum og korlokalet i havens sydvestlige hjørne. Derfra kan man kigge ud på frodige blomsterbede, der om sommeren byder på farverkompositioner i hvide og grønne nuancer.

Haven afgrænses

Haven afgrænses af kvadrestensmuren mod vest, og inden for denne danner en række søjleeg en bevidst uregelmæssig trærække. Denne skaber også sammenhæng hen langs kirkecentrets parkeringsplads.

Parkeringspladsen er indrammet af en klippet takshæk ud mod parken, så det visuelle indtryk af parkerede biler er dæmpet set fra parken. Når man ankommer til kirkecentret og kirkeparken fra vest, er der en lille udvekslingsplads inden for muren. Der er plads til parkering for en handicapbus, og dårligt gående kan sættes af tæt ved indgangen til kirkecentret. Denne forplads er indrammet af et stramt klippet takspur, der er 70 cm højt. Fra forpladsen er der adgang til selve ankomstpladsen, der er forbeholdt gående. Fra ankomstpladsen nærmest stråler anlæggets hovedstier ud i forskellige retninger – mod kirken, i retning af Store Torv og byparken Christiansgave, samt endnu en sti, der peger ned mod museets kommende indgang.

Fra hovedstien mellem kirke og kirkecentret kan man skue ud over kirkeparkens store græstæppe, der strækker sig helt ind i lunden med højstammede træer, der udgør den østlige del af kirkeparken.

Den gamle allé

Den gamle allé og flere andre træer indgår naturligt i lunden med spredte egetræer, fyr og japansk magnolie. Det er robuste og karakterfulde træer, der byder på oplevelser hele året. Årstidsvariation skabes dels af et overdådigt blomstrende krokustæppe i hele lunden, der lyser op og bebuder forårets komme. Senere er det magnoliernes store hvide blomster, der sætter kulør på parken over en lang periode i foråret.