Med Havnehaven inviterer Kolding Havn byens borgere ind i et rekreativt havnemiljø, der byder på oplevelser for mennesker i alle aldre. Havnehavens udformning og identitet udspringer af erhvervshavnens DNA, der er føjet sammen med frodighed og urbane parkelementer.

Havnens gamle Århuskran er integreret med parken som vartegn og ankerpunkt. Den er en del af havnens DNA og er indskrevet som en skulpturel attraktion, som også giver Havnehavens gæster mulighed for at gå en tur op i kranen og se det hele fra oven.

Udsigten byder på oplevelse af livet i Havnehaven og havneløbet med fragtskibe og turbåde, der sejler ind og ud af havnen og kraner, der flytter gods.

Opstår der behov for at benytte vejen til transport af særligt store emner, kan havnekranerne flytte rundt med de beplantede containere. På den måde er havnens gener indlejret i parkens grønne struktur i et fleksibelt og mobilt udtryk.

Kolding Havn Havnehaven MOOS LANDSKABER

Soppebassin og skøjtebane
Om sommeren kan havnehavens store bassin fungere som soppebassin, mens der om vinteren kan etableres skøjtebane på arealet. Fra soppebassinet ledes vandet via en rende til enden af promenaden og Kongekajen. Der deler renden sig i to og omkranser skulpturen HavneØjet, der for enden af promenaden, danner skulpturen fokuspunkt for øjet.

Parkens linjer og geometri, udspringer dels af kigget i retningen mod fjorden, dels i arealbehov og køreradier for en af havnens kraner, som jævnligt kører på den sydlige vej i Havnehaven, hvor der også dagligt kører lastbiler med ærinde på Nordkajen.

Frodighed

Træerne udfylder en vigtig arkitektonisk funktion i Havnehaven i forhold til at formidle overgang ud mod Jens Holms Vej og danne rum på den brede vej og ved at skabe mere læ.
Store dele af Havnehaven byder på et grønt og råt uformelt udtryk. Græsser og forskellige blomstrende urter får lov til at titte frem i fuger og sprækker i bevarede belægninger. 

På de grønne terrasser, i Havnehavens nordøstlige hjørne, danner græsser og urter grønne tæpper imellem de spredte flydemøbler i træ. Trapperne er siddetrin i beton, der tegner præcise linjer og buede forløb.

Tusind tak for et fantastisk samarbejde om visionsplanen til Kolding Havn og Underdog Media