Stige Ø MOOS LANDSKABER

Magtfulde hvidpil favner og tegner ankomstpladsens ellipseformede rum mod vest. Træerne skaber læ, så der er rart at være.
Blomstertæpperne i kanten skaber frodighed og er komplentær til asfalt, plinte, bygninger og andre faste elementer på pladsen.

Stige Ø MOOS LANDSKABER

Mens piletræerne indrammer mod vest, åbner rummet sig mod øst. Gyngerne danner en optisk ledende
portalvirkning, der spiller sammen med den rå stålkonstruktion i den gamle hal øst for pladsen.

Stige Ø Forslag_MOOS LAND-SKABER beskåret