Jordrup Bypark MOOS LANDSKABER

Jordrup Bypark fik Kolding Kommunes Arkitekturpris for projektet i 2018.

Borgerne i Jordrup ønskede sig en ny legeplads, men det endte med en bypark, men med fokus på områder til leg. Anlægget blev særligt belønnet for “et veldisponeret og fint indpasset anlæg, der bidrager til landsbymiljøet som et vigtigt samlingspunkt”

Projektgruppen nåede frem til en løsning med fire forbundne delområder, (fra vest):

Naturreservatet, med langt græs, og et bølget trædæk
Slagmarken, med gynge, klatre- og sandområde
Jordruphytten, med trapper og trin både ude og inde
Speakers Corner, med scene, bålfad og bænke

Det hele er favnet af grønt – der er både æbletræer, skovjordbær, sommerfuglebuske, paradisæbler m. fl.