Åhaven MOOS LANDSKABER 1
Åhaven MOOS LANDSKABER 2
Åhaven MOOS LANDSKABER 3

Åhaven, Kolding

En urban naturpark midt i Kolding – hvad betyder det?

I den eksisterende mose skabes adgang med trædæk, så man kan færdes tørskoet og opleve mosen helt tæt på uden at forstyrre naturen ret meget.

Bygherrernes ønsker var at skabe en attraktiv bypark, der fremstår som rå natur i form af den våde mose. Fokus lå også på adgang, formidling og læringsmuligheder omkring områdets naturværdier og forskellige processer i området – f.eks. vandets vej fra byens befæstede arealer til bassin, mose og videre ud i åen. Hvad der sker undervejs i forhold til sedimentering af stoffer, rensning osv.

Målet var også at få en park, der kun kræver et minimum i forhold til driftsindsats. Derfor foreslog vi bl.a., at der skulle sås blomstrende urter på de flade arealer fremfor græsplæne, der skal klippes mange gange i løbet af sæsonen. Naturen har første prioritet samtidig med, at mennesker kan opholde sig, slappe af, være aktive og blive klogere på naturen.