Staby Efterskole MOOS LANDSKABER

Staby Efterskole er beliggende i et agerlandskab tæt ved hav, fjord, skov og hede og kun få kilometer fra Ulfborg. En grusbelagt sti, den røde tråd, knytter skolens områder sammen og inviterer elever og besøgende rundt om skolen, hvor man undervejs bydes på terrænstigninger, lys, læ, tæt beplantning og lysåbne plantninger. Stien passerer idrætsområderne, hvor der indgår en 100 meter spurtbane, udendørs fitness og cross-fit. Stien er koblet på det eksisterende stisystem til Ulfborg og passerer de nye landskaber omkring skolen.

Med varierede plantesammensætninger, bakker, åbne og tætte områder, områder med og uden læ og med flere typer vand, har skolen en unik sammensætning af landskabselementer, biotoper og habitater til dyre- og insektliv, som kan understøtte og inspirere i forbindelse med undervisning og læring.

Se film fra Staby Efterskoles Outdoor linje her: Outdoor Staby Efterskole

Ideoplæg elever Staby efterskole MOOS LANDSKABER