Herunder fortæller graver på Lintrup kirkegård, Dorthe Schilling, om hvordan der arbejdes med udviklingsplanen. Det indledende borgermøde i byen inddrager gravstedsejerne tidligt i processen.

Herunder fortæller Dorthe om hvordan gravstedsejerne inddrages i processen om ændringerne på kirkegården

Værdiskabende udviklingsplan for Lintrup Kirkegård

Lintrup Kirkegård realiserer nu første etape af udviklingsplanen for kirkegården, som blev vedtaget i 2020.

Lintrup er et grænsesogn og Kongeåen har som fysisk grænse altid haft stor betydning for området.

Kongeåen har derfor givet inspiration til nyanlæg på kirkegården i form af staudebede med blålilla blomster, der symboliserer åen. Der er god plads på kirkegården og derfor kan store dele af dette nyanlæg etableres allerede i foråret 2021. Med Kongeå-bedet introduceres en ny gravstedstype, nemlig urnegrave i fællesanlæg. Disse anlægges og passes af kirkegården.

Området med traditionelle kistegrave syd for kirken opgraderes til tidsvarende gravstedstørrelser. Dette område suppleres også med en frodig kirkehave med bænke der indbyder til rekreation, stille refleksion og sorgbearbejdning.

Langs kirkediget, under blomstrende træer udlægges nye urnegrave, hermed opnås en frodig og varieret kirkegård.

Se mere om planerne her
Se flere projekter her