Remiseparken

Med ca. 20.000 m2 jord og 10.000 m2 markeringsnet forvandles det flade terræn til en stor, bakket bypark. De nye jordformer bringer også den oprindelige skinnestruktur frem i lyset, i form af lavninger og stier mellem bakkerne.
Når de store maskiner har forladt parken sås blomster i store blå, bølgende tæpper hen over bakkerne.

Efter sommerferien tager vi endnu et skridt videre i processen med borgerinddragelse og konkretisering af hvilke aktiviteter og oplevelsesmuligheder, remiseparken skal byde på. Vi skal bl.a. indkredse hvilke områder der skal være urbane og hvilke der skal byde på bynatur i fremtiden.

Vi glæder os til at dele flere fotos med jer under vejs ’fra forladt remise til ny bypark’

Remiseparken