MOOS LANDSKABER Arena Syd
Arena Syd Illustration_2 MOOS LANDSKABER

Bevæg dig for livet.

Allerede ved ankomsten til Arena Syd aflæser man hurtigt at der summer af liv. Idræt, leg, ophold og samværd foregår på på tværs af alle aldersgrupper. Aktiviteter og arealer er vævet sammen af en frodig grøn struktur, der danner overgange og rum og nicher, hvor der læ og rart at være. De grønne uderum er identitetsgivende for Arena Syd, der ikke alene faciliterer aktivitet og ophold, men også efterlader positive sanseindtryk, med farver, dufte, lys- og skyggevirkninger samt fuglefløjt…

Målet har været at skabe de bedste rammer for aktiviteter med integrerede løsninger, hvor flere brugergrupper kan benytte de samme arealer til forskellige aktiviteter og formål på forskellige tidspunkter af døgnet. Arkitektonisk er ambitionen at få et helstøbt anlæg, der fremstår attraktivt og appellerende til mennesker i alle aldre og skabe et fælles mødested.

I løbet af de to års procesforløb har en række interessenter været inddraget undervejs. Interessenterne tæller idrætsklubber og ikke mindst Vamdrup Skole, samt Ådalsskolen, der deler ankomstareal og parkeringsplads med Arena Syd.

Inddragelsen skal sikre at alle har haft en stemme og kunnet byde ind med ønsker og ideer. På dialogmøderne undervejs er områdets potentialer belyst i forhold til de enkelt interessenters behov og ønsker.