Skip to main content
Nyheder

At Bo i Ro

By 4. februar 2022januar 17th, 2023No Comments

’At bo i Ro’ – Helende arkitektur til psykisk udfordrede anbragte unge.

Sammen med tegnestuen STEDSE udvikler vi de fysiske rammer med nye boliger, der indskrives i et sanseligt landskab omkring Behandlingsstedet Egedal ved Vallekilde.  Målet er at optimere bygninger og landskab, så miljøet understøtter beboernes helingsproces og udvikling i en positiv retning. Dette er et indledende oplæg til fondsansøgninger.

Her ved midtvejsmødet kobler Signe landskabsanalysen med stedets ønsker og ideer, der munder ud i et sanseligt landskab.

Ring til os!