I 2020 fejres 100-året for Genforeningen med en række begivenheder i både Danmark og Tyskland. Skibelund Krat er et af de centrale steder i den forbindelse.
Mindeparken med 22 monumenter rejst i krattet vidner om et særligt stykke kultur- og danmarkshistorie. Stedet og formidlingen af historien trænger dog til et løft. Derfor er arbejdet med en udviklingsplan iværksat af Skibelundforeningen og Vejen Kommune med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Skibelund Krat udviklingsplan udarbejdes med respekt for historien og skal samtidig anvise udvikling af skovlandskabet og stedets oplevelsesværdier i fremtiden.
Et af de vigtige indsatsområder er renovering af den gamle amfiscene, der indgår i planen. Tegnestuen indgår i et tæt samarbejde med arkitekt Steffen Søndergaard om opgaven.

Billeder herunder viser eksempler på ‘før og efter’ scenarier af bl.a. belægning omkring Monumenter, Amfiscenen, Nye trapper og renoveret adgang til Den Sdr. Jyske indgang.