Adgang for alle

Oplevelse af bynatur

En lysåben fyrrelund, lette, gyldne græsser og blomster møder gæster, der ankommer til Kolding Sygehus.

Fyrrelunden ligger omkring det store bygningskompleks i cirkulære bede mellem belagte arealer, hvor der er god adgang for alle. De højstammede træer formilder indtrykket af den høje bygning, der med sin rene, hvide, sterile facade, rejser sig over trætoppene.

Oplevelsen af kigget mellem træstammerne og den stiliserede skovbund formidler skalaspringet fra den store bygning til fodgængerområdet lige foran indgangene. Træerne gør overgangen mellem bygning og fodgængerareal blødere. Så kan vi bedre følge med mentalt.

Det grønne bringer ro på oplevelsen af et område med megen færdsel og trafik. Det grønne er kendt stof, som vi mennesker let kan aflæse. Derfor er planter som byggesten et effektivt middel til at øge oplevelsen af tryghed og velvære.

Ankomstpartiet  er også præget af små opholdshaver. Der kan man mærke duften af fyrrenåle og lytte til vindens sagte susen i træerne. Små, enkle indslag med fuglekasser, insekthoteller og kunst i området, kan være med til at gøre oplevelsen af besøget på sygehuset endnu bedre.

Den umiddelbare oplevelse afstedkommer mindst én tanke, der afføder en følelse i kroppen, der er betydende for hvordan vi har det.

Dermed rører vi ved en del af dette steds sundhedsfremmende formål.