Skamlingsbanken byder på historie, natur og storslåede landskaber. Mange års slid har bevirket at store dele fremtræder nedslidt og tilgroet. Flere områder er utilgængelige på grund af manglende eller dårlige stier. Det er baggrunden for, at Kolding Kommune iværksatte udarbejdelsen af en udviklingsplan for området, der har dannet baggrund for ansøgning om fondsmidler til revitalisering af området.

Hovedidéen i planen er at genskabe det karakteristiske landskab og naturindhold, sikre de store udsigter, fortælle historien om Skamlingsbanken og grænselandet. I planen indgår 10-11 spots i landskabet, som delattraktioner ude i landskabet, der bla. tæller en balkon i trækronerne og en 900m lang, skulpturel ‘serpentinerbro’, der slynger sig op i trækronerne og ned til det lille vandløb i bunden af kløften.

Kolding Byråd tiltrådte udviklingsplanen i 2013.

Skamlingsbanken opera og folkemødeplads
Skamlingsbanken-Balkon