Hvide blomster og sølvfarvede blade lyser op omkring et cirkulært bassin, hvor månen kan spejle sig. Den lille stemningsfulde Måneskinshave på Ribe Ny Kirkegård skal invitere til ophold og stille refleksion på kirkegården – både på en lun juniaften og en stille decembermorgen, hvor rimfrosten glimter på nøgne grene og frøstande.

At besøge kirkegården skal være en god oplevelse både sommer og vinter. Vi mener det har stor værdi at have denne ambition for øje når kirkegårde udvikles.

Ribe Ny Kirkegård byder også på nye gravstedtyper – som f.eks. i Klematishaven, hvor der tilbydes urnegrave i fællesanlæg. Tætte tæpper af blomster en frodig bund, mens klematis på lette stativer slynger sig og rækker mod himlen.

Behovet for udvikling af Ribe Ny Kirkegård opstod fordi der efterhånden var rigelig ledig plads. Spørgsmålet om hvordan pladsen kunne forvaltes og indrettes, samt hvordan nye gravstedstyper kunne integreres meldte sig.

Samarbejdet med kirkegårdsbestyrelse og personale om planen resulterede i at både kirkegårdens overordnede struktur, udbud af gravstedstyper og ideer til konkrete detailprojekter tog form. Kort tid efter planens vedtagelse blev de første ideer omsat til virkelighed. I dag er kirkegården landskendt for både bistader og Klosterhonning, skulpturen ’Lyspunkt’ og ’Fortællegyngerne’. – Udvikling og drift af kirkegårde handler nemlig ikke alene om attraktive rum til begravelsesaktiviteter – det handler også om oplevelsesværdier og ikke mindst omdømme.

Bigården Ribe Ny kirkegård MOOS LANDSKABER 500_1000