Muslimsk begravelsesplads Ulkebøl kirke MOOS LANDSKABER

I Sønderborg bor en del personer med muslimsk tro. Menighedsrådet for Ulkebøl Kirke ønskede derfor anlagt en særskilt afdeling.
En muslimsk gravplads, med plads til et større antal afdøde personer.

Området er tænkt meget frodigt med små træer, buske og stauder. Centralt er anlagt en ceremoniplads med plads til rituelle handlinger og hvor afdøde kan stå på en kisteplint, fremstillet af een stor blok granit.

Gravfelterne er udlagt i græs, hvor der efter begravelser kan placeres monumenter op mod en takshæk og antydes et gravfelt med brosten i niveau med græsset.

Materialerne er sandsten og slotsgrus på gangarealer, taks, bærmispel, sommerfuglebuske og hanesporetjørn er karakterplanter og hvor robuste stauder danner bunddække i bede.

Besøg Ulkebøl Kirkes hjemmeside her

Se flere af vores projekter her