Gormsgade-udviklingsplan MOOS LANDSKABER

Gormsgade Kirkegård. Udviklingsplanen anviser hvordan den gamle bykirkegård skal udvikle sig over de næste 40 – 60 år.

Den gamle allé af klippede lindetræer og kapellet har hidtil været kirkegårdens særkende. I udviklingsplanen er kapellet bragt mere frem i lyset. Ideen er, at kapellet skal spille sammen med en ny kapelplads, hvor der er plads til at mange mennesker kan mødes og forsamles. Det har været et stort ønske i mange år, ligesom ønsket om flere bænke og små opholdsmiljøer.

Planen er også at tilføre mere variation på kirkegården – både i forhold til gravstedstyper og udtryk.

Kirkegårdens ramme er præget af gamle bøgetræer, der kaster skygger på stierne, mens mægtige rododendronbuske lyser op med violette blomster i maj.

De åbne plæner med urnegrave tilføres identitet med stramt klippede hække, der danner skulpturelle strukturer og skyggevirkninger på græsset. Andre græsområder fremstår naturprægede med blomster og skulpturelle gravmonumenter.

Gormsgade Kirkegård byder også haveprægede miljøer med traditionelle kiste og urnegrave, samt nye gravhaver, hvor lette græsser og frodige blomster danner tætte tæpper. Derved kan ukrudtet dårligt etablere sig – målet er nemlig både at få en frodig og en driftsvenlig kirkegård.

Se Gormsgade Kirkegårds hjemmeside her
Se flere projekter her