Masterplanen

Masterplanen for Staurby Skov er udarbejdet for Middelfart Kommune i et samarbejde med Landforce v. Anders Busse Nielsen

Visionen er, at området skal være for alle – også naturen! Derfor har det været centralt, at vægte naturbeskyttelse i fht. benyttelse. I fortslaget er der både blevet  plads til et område med urørt skov, forkellige former for produktionsskov, samt åbne arealer, hvor både vildtet og sommerfuglene kan være.

Der er også god plads til skovgæsterne – og der er muligheder for at overnatte i det fri tæt ved Sommerfugleengen og i trækronerne ved skovens ’Riddersal’ Russeltang. Der er udlagt cykel-,  andre- og rideruter, samt MTB-spor. Der er en hundeskov med hvalpegård, formidlingscenter mm. Der er således plads til både aktivitet, motion, leg og undervisning mere i den bynære skov på 120 ha. Der er også områder med ro og oplevelse af skulpturelle elementer som f.eks. i området med ’Meditationsrederne’.

Planen er løst i tæt samarbejde med Middelfart Kommune, de fremtidige brugergrupper og borgerne i kommunen. Centralt i dette arbejde har været samordning og kommunikation, så alle parter både følte sig hørt og kunne blive tilgodeset. Planen for Staurby Skov er tiltrådt af byrådet i sommeren 2017 og de flere tiltag er iværksat, herunder Familiepladsen, det centrale mødsted. Af andre tiltag kan nævnes hundeskoven og den kørestolsvenlige sti, hvor også en handicapgynge er på vej.

Se “Forslag til udvikling af Staurby Skov” her
Se flere projekter her

Den store plan omfatter også et skulpturelt pejlemærke på vejsskråningerne, hvor E20 brutalt gennemskærer Staurby Skov. Navnet er Lysskoven, hvis diffust lysende master illuderer skovens træstammer. Et enkelt udtryk der kan aflæses med 110 km i timen! Skulpturen spiller sammen med Lillebæltsbroens himmelstræbende pyloner og markerer skoven som attraktion på dette centrale sted – Danmarks trafikale talje, hvor tusindvis af mennesker passerer hver dag!

Delprojekter der allerede er gennemført :
Stier
Hundeskov
Mountainbikespor
Familiepladsen er under udførelse i 2021/22

Staurby Skov MOOS LANDSKABER