Haraldsted Kirkegård MOOS LANDSKABER forside

Det nye indgangsparti danner ryggrad og struktur med små træer, der forbinder kirke og kirkegård. En ny begravelsestype indføres, ‘Fællesanlæg’ i tæpper af robuste stauder både kister og urner. Den østlige del af kirkegården med urnegrave – både traditionelle hækindrammede og urnegrave udlægges ligeledes i fællesanlæg med stauder.

I Blomsterhaverne mod øst er en lille hækindrammet opholdshave med vandbassin, indrammet af grønt, der giver liv og inviterer til sansning, refleksion og ophold.
Der er en lille granitstensbelagt plads med enkle træbænke omkring.

Æblehaverne ligger på hver side af Æblestien, hvor opstammede paradisæbletræer indrammer kigget langs hovedstien vest for kirken.
Bedene fremstår med en frodig, tæt bund af robuste stauder som f.eks. hosta, der spirer sent i foråret. Tanken er i disse bede at skabe en særlig oplevelse i det tidlige forår med et flor af forårsløg, der lyser op. I vinterhalvåret skaber de skarpt klippede takshække struktur og er optisk ledende langs stien.

Parkkirkegården i den nordlige del fremstår med en frodig eng, markeret med to cirkulære anlæg indrammet af træer. Cirklen længst mod vest indrammer kirkegårdens lapidarium. Der kan man gå på oplevelse i lokalhistorien og kigge på og studere dekorationer og inskriptioner på de forskellige bevarede gravminder og bænke, der inviterer til ophold og stille refleksion.

Øvrige stier på kirkegården er belagt med slotsgrus, der er en meget jævn, fast belægning, der kræver et minimum af pasning.