Masterplanen for Staurby Skov er udarbejdet for Middelfart Kommune i et samarbejde med Landforce v. Anders Busse Nielsen

Visionen er, at området skal være for alle – også naturen! Derfor har det været centralt, at vægte naturbeskyttelse i fht. benyttelse. I fortslaget er der både blevet  plads til et område med urørt skov, forkellige former for produktionsskov, samt åbne arealer, hvor både vildtet og sommerfuglene kan være.

Der er udlagt cykel- og vandre- og rideruter, samt MTB-spor. Der er en hundeskov med hvalpegård, formidlingscenter mm. Der er således plads til både motion, leg, undervisning og meget mere i den bynære skov på 120 ha.

Planen er blevet løst i tæt samarbejde med kommunens forvaltning, de fremtidige brugere og borgerne i kommunen. Centralt i dette arbejde har været samordning og kommunikation, så alle parter både følte sig hørt og kunne blive tilgodeset.

Planen for Staurby Skov er tiltrådt af byrådet i sommeren 2017 og de første tiltag er iværksat.

Seneste tiltag i Staurby Skov er indvielse af hundeskoven – over hundrede deltagere trodsede regnen for at deltage. Hundeskoven er allerede kendt af mange og er blevet et populært udflugtssted i skoven.

Se “Forslag til udvikling af Staurby Skov” her
Se flere projekter her

Staurby skov collage MOOS LANDSKABER
Staurby Skov Åbning af Hundeskoven 2
Staurby Skov Åbning af Hundeskoven
Hundeskov Staurby Skov MOOS LANDSKABER