MOOS LAND-SKABER

Hos MOOS LAND-SKABER skaber vi land – dvs. lægger vi vægt på, at vi sammen skaber grønne rum med karakter! Det betyder, at vi gerne samarbejder med flere forskellige aktører og interessenter på mange forskellige måder. Samskabelse kan både ske i planlægnings- og udførelsesfasen – vi tør lytte og gøre plads til alle involverede parters aftryk.

Vi tænker i helheder og overgange for at sikre anlæg, der holder i sømmene. Stærke ideer og kvalitet i løsningen ligger også ofte i, at vi i planlægningsfasen gør os tanker om den afledte drift af et anlæg. Deraf kommer vores vision, at ’vi sigter efter grønne succeser – også for de næste generationer’.

klatrevæg
Nyborg Urnehaver MOOS LAND-SKABER forside 1_2

Vores spidskompetencer er særligt analysedelen, der giver os argumenterne for løsningen samt en stærk faglig viden om planters egenskaber i relation til anvendelse. Det betyder, at vi har fokus på at anvende de rette planter som byggesten til at skabe arkitektur, stemningsmiljøer og oplevelsesværdier til glæde for både bygherre og brugere.

Ophold i grønne miljøer gør os mennesker godt på mange måder. Vi vil gerne bidrage til at skabe funktionelle grønne miljøer, der er rare for mennesker at være i – året rundt – også om mange år.Det er vores ambition – både når opgaven er en indfaldsvej, en bypark, en gravhave på en kirkegård, eller et fællesområde i en boligbebyggelse.

Vi varetager alle rådgivningsfaser, fra de indledende processer med formulering af program, til skitsering, projektering, udbud, byggeledelse og tilsyn.

Historie og miljø

Tegnestuen er etableret i 2008 af landskabsarkitekterne Henning Looft og Signe Moos.

Her har altid været højt til loftet – både fysisk og mentalt, og for os er det essentielt, at der er plads til både faglig fordybelse, sparring og diskussioner – både bredt indenfor faget og om den enkelte opgave.

Vores ambition er hele tiden at skærpe vores faglighed for at yde det bedste for vores kunder – og deres bagland.

Læs mere om vores vision og værdier her – eller inviter os til en uformel samtale om samarbejde. Kontakt os her

Logo MOOS LANDSKABER