Rist Frederiks Kirke Karup MOOS LANDSKABER

Da Frederiks Kirkes nye ankomstparti blev projekteret, designede vi også en ny rist ved kirkedøren.
Terrænet blev hævet en smule, så der nu er niveaufri adgang til kirken.
Cortenstålsrist, med laserskårne kors i forskellige størrelser danner et forløb, der leder ind mod kirken.

Frederiks kirke rist MOOS LANDSKABER