Udviklingsplan for Landbomuseet Kolding – i daglig tale Brødsgård

Brødsgård er omdrejningspunkt for museets udstillinger og aktiviteter. Et af de store ønsker var ’mere liv på Brødsgård’’et sted hvor man kan dufte, smage, lære, lege og prøve kræfter med et bjerge hø, gå bag hest og plov, smede søm og meget mere’.

Målet var også en øget forankring i forhold til det omgivende skovlandskab og ådalen nord for gården

Landbomuseet Kolding

Skoven omkring Brødsgård fremstår med tætte skovbryn, der skærmer for udsyn over ådalen med en vidtstrakt udsigt mod vest. Forslaget lægger derfor op til at differentiere skovlandskabet, så terrænformer fremhæves og åbninger i skoven inviterer på tur ud i landskabet. På egnede, udpegede steder er der forskellige spots, der byder på naturoplevelser og formidling om landboliv.

Der er bl.a. foreslået en demonstrationsmark, hvor historien om tidligere tiders hørdyrkning på Koldingegnen formidles. De gamle bassiner til fiskeopdræt renses op og et shelter bygges, hvor den gamle hytte lå. Man kan også slå et slag forbi høsletengen, hvor græsset slås med le et par gange om året og naturvejlederne fortæller om gamle driftsformer i relation til biodiversitet og meget mere.

Brødsgårds kernefortælling er landboliv i 1950’erne, den periode hvor mekaniseringen af landbruget tog fart og de grå Ferguson traktorer gjorde deres indtog og ændrede landbruget for altid. Udstillinger af gamle maskiner, redskaber mm. foreslås udviklet og iscenesat i stemnings miljøer, der sætter fantasi og tanker i gang. Udstillingerne skal også appellere til børn og unge, der ikke har selv har minderne med sig fra dengang farfar var ung.

Der er også mulighed for at få guidet rundvisning i de eksisterende udstillinger, da der altid er frivillige, der har oplevet udviklingen og gerne fortæller om landboliv gennem tiderne. Stedet er nemlig udelukkende drevet af frivillige ildsjæle – og de skal føre planen ud i livet.

Inddragelse af de frivillige har lige fra starten været helt centralt i arbejdet med planen. De mødte talstærkt frem til den første workshop om fremtidens landbomuseum. Undervejs har der desuden været afholdt ’åben tegnestue’, hvor ideer er lagt på bordet, drøftet og trykprøvet. I slutningen af forløbet blev der afholdt endnu en workshop, med deltagelse af de frivillige. Målet var at arbejde med fire udvalgte temaer, der dels blev indarbejdet i planen, dels blev startskuddet til realisering af de første nye tiltag. Emnerne var

  • Køkken og prydhave
  • Dyrehold
  • Demonstrationsmark
  • Tumleskoven

Se artiklen fra offentliggørelsen af Udviklingsplanen her

Besøg Landbomuseets hjemmeside her