-fordi vi SKABER LAND

Lysskoven

“Lysskoven langs motorvejen i Staurby Skov, Middelfart, skal som kunstværk markere Danmarks talje og knudepunkt.”

Lysskoven MOOS LAND-SKABER
Plan_Staurby Skov MOOS LANDSKABER
Kreativitet
collage tegninger aug 2019 Signe Moos MOOS LANDSKABER
En oplevelse i naturen ofte er impulsen, der får pennen eller penslen til papiret eller lærredet. Derfra springer kreativiteten i et samspil mellem det frit fabulerende og det mentalt udtænkte – eller tiltænkte. Balancen eller vægtningen afhænger af situation og opgaven. Inspirationen til at forme og skabe landskabsarkitektur får vi/ jeg mange steder fra. De største kilder er uderum med en klar idé og struktur eller sanseoplevelser i naturen. I naturen kan være dele af eller hele planten der gør indtryk, eller det kan være mange planter, der tilsammen danner et udtryk og en oplevelse.

Nogle gange er inspirationen samspillet mellem planter faste elementer eller volumener, der skaber et spændingsfelt, der omsættes til streger på en tegning. En streg er mere end bare en linje. En streg formidler f.eks. overgangen mellem funktioner/elementer og materialer eller beskriver en flade eller tekstur. ’At tegne er at se’ siger man – dvs. bevidstgøre motivet, eller analysen af et sted. Når det drejer sig om arkitektur kunne man sige – ’at tegne er at forme’. At forme bevidst.

Målet med en plan er at skabe en fysisk bygbar helhed i en kobling af en lang række forhold: Stedets landskabelige grundlag, områdets (juriske) status, krav, ønsker og ideer til funktioner, oplevelses- og udfoldelsesmuligheder, anlæggets holdbarhed og robusthed, marteriaer, udtryk, økonomi mm. Alt dette føjes sammen til en helhed i den kvalificerede løsning. Et anlæg der både er funktionelt og præsenterer sig som et attraktivt, veldisponeret uderum – og vi tilfører gerne kreativ kant, der giver identitet og oplevelser man husker.

Besøgscenter

“MOOS LAND-SKABER har tegnet forslag til det nye besøgscenter til Geografisk Have i Kolding i forbindelse med udvikling af havens store masterplan.”

Geografisk Have Besøgscenter MOOS LANDSKABER
Borde bænke design MOOS LANDSKABER
Borde – Bænke

“I forbindelse med revitalisering af Ølgod Torv, tegnede MOOS LAND-SKABER nye borde bænke i beton til Varde Kommune”

Frodighed

“At være omgivet af frodighed betyder noget for os som mennesker”

salvie Mauerpark berlin 2013 091
Samskabelse

“Tidens ord – det er ikke bare noget vi siger – vi praktiserer det”

– En bro ved Ødis Sø var et stort ønske fra mange borgere – og plejehjemmet bragte os på sporet af cirkelbroen – da de ville gerne kunne give kørestolsbrugere adgang til søen og  kunne komme tæt ved vandfladen. Derfor blev broen rund som en cirkel, så man ikke skal vende når man er på tur med kørestol. Cirkelbroen er nu noget af det Ødis er kendt for.

Ødis Cirkelbro samskabelse SH
Frodighed

“…når vi kender materialernes potentiale som byggesten, kan vi skabe synergi mellem rum, funktion og oplevelse, så kan vi opnå helt særlige anlæg – uanset om det regner, sner – eller solen skinner og sætter spot på lys- og skyggevirkninger”

Skulpturbænk

“Skulpturbænken i Skibelund Krat skal være med til at formidle historien om Krattet som vigtigt samlingspunkt for historiske møder om det tabte danske land for 100 år siden.”

Skulpturbænken Skibelund Krat MOOS LANDSKABER
Klatreskoven

“Ide til skulpturel klatrevæg under motorvejsbroen i Staurby Skov ved Middelfart.”

Klatreskoven Staurby Skov MOOS LANDSKABER
Skamlingsbanken Tingstedet MOOS LANDSKABER
Tingstedet

“Skamlingsbankens historiske samlingspunkt 'Tingstedet' markeres i landskabet med et cirkelformet opholdssted”

Frodighed

“Tilstedeværelsen eller fraværet af grønt – er afgørende for hvordan vi oplever og husker et sted – og om vi har lyst til at vende tilbage igen – og igen”

Stæreskulptur

“Vadehavet og rørskoven er samlingspunkt for trækfugle, som skulpturen her viser, ved ankomsten til Marsk Camper i Skærbæk”

Stæreskulptur MOOS LANDSKABER
Port design Tjæreborgs Gl. Grusgrave
Port til Tjæreborgs Gl. Grusgrave

“De store markante skår i landskabet omkring De gamle grusgrave i Tjæreborg, er indtænkt i ankomstporten til området”

Parklamper COLLAGE Ølgod Torv MOOS LANDSKABER
Parklamper

“Tegnestuen har designet parklamper i orange lakeret stål til Ølgod Kulturpassage, der står som prikkede ledepunkter om natten”

Kreativitet

“Træer som byggesten –
– er for os grundlæggende elementer i al landskabs planlægning”

Fagus planche Signe Moos MOOS LANDSKABER
Rist Frederiks kirke MOOS LANDSKABER
Rist udsnit Frederiks kirke MOOS LANDSKABER
Rist foran kirke

“Da Frederiks Kirkes nye ankomstparti blev projekteret, designede vi også en ny rist ved kirkedøren.
Terrænet blev hævet en smule, så der nu er niveaufri adgang til kirken.
Cortenstålsrist, med laserskårne kors i forskellige størrelser danner et forløb, der leder ind mod kirken.”

Samskabelse

“Inddragelse af forskellige interessenter i processen er ofte afgørende for om et projekt bliver en succes”

postkort-skrivning_1a SH Tjæreborg workshop MOOS LANDSKABER
rundbordssnak_1 SH Tjæreborg workshop MOOS LANDSKABER