Billund_midt MOOS LANDSKABER

I forbindelse med renovering af alle bygningers klimaskærme deltog tegnestuen i en konkurrence om opgaven. Friarealerne var ret nedslidte og uden større oplevelser. Kvaliteten lå i de mange private haver til hver lejlighed.

Friarealplanen tog afsæt i at bevare og styrke de private haver, for at lade deres frodighed præge området og så lade robuste plantninger af træer og buske give området læ, struktur og oplevelse.

Et sti-bånd skulle udgøre rygraden i hele bebyggelsen – og være det sted hvor man mødtes. Tanken var at samle aktiviteter i et særligt område, hvor der ville være mere liv, end hvis aktiviteter var spredt.

Forslaget blev tildelt en 2.-plads i konkurrencen.

Se Billund Boligforenings hjemmeside her
Se flere projekter her